PPHU Szulc Zawada 4, 64-125 Poniec +48 607 79 77 31
PPHU Szulc Zawada 4, 64-125 Poniec +48 607 79 77 31

Firma PPHU „Szulc” z siedzibą w Wielkopolsce jest wiodącym dystrybutorem owoców miękkich i  warzyw, dostawcą świeżych surówek, dań gotowych oraz półprodukty do gastronomii. Wysokie wyniki osiągane są dzięki własnej flocie pojazdów oraz skutecznym świadczeniu usług spedycyjnych.

Cele:

Dostarczanie klientom produktów spełniających najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa żywności

Budowanie zaufania i zadowolenia klientów poprzez poznawanie i spełnianie ich wymagań oraz oczekiwań.

Prowadzenie działalności zgodnie z etyką biznesu i obowiązującym prawem,

Wyznaczone cele osiągamy poprzez:

Spełnianie oczekiwań klientów poprzez realizację procesów Systemu Zarządzania Jakością,

Dbanie o jakość kontaktów pomiędzy firmą a jej wszystkimi klientami,

Weryfikowanie dostawców przez pryzmat wymagań jakości oraz bezpieczeństwa żywności, jak również zapewnienie pełnej identyfikowalności „od pola”,

Ciągłe doskonalenie i zwiększanie skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, który jest budowany na podstawowych regulacjach prawnych oraz szczegółowych wymaganiach zawartych w standardach międzynarodowych (IFS)